Lågehallen, Hörby


Nytt projekt där vi har fått i uppdrag att leverera registreringshandlingar, orienteringsritning för brand-, utrymningslarm